06 360 888 60

Bel voor informatie

Zettense opslag units sponsort Stichting "Never Forget Them"

Stichting "Never Forget Them" is een organisatie die zich bezighoudt met het herdenken van de gevechten die in de Betuwe hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stichting vindt het vooral belangrijk dat men de gebeurtenissen van toen kan doorgeven aan de nieuwe generatie, zoals de oude generatie dat aan ons doorgaf.

De hoofddoelen van Stichting "Never Forget Them" zijn herdenken en educatie. In dit thema organiseren zij jaarlijks herdenkingen bij monumenten in de omgeving van Heteren en gaan zij verschillende herdenkingen door heel Nederland af. De stichting schenkt ook aandacht aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog tijdens evenementen of op scholen. Hierdoor wordt herdenken aantrekkelijker en toegankelijker voor meer mensen.

De stichting legt vooral de focus op de gevechten zelf die uiteindelijk tot onze bevrijding hebben geleid. Vooral het gebied tussen Arnhem en Nijmegen, de Betuwe, heeft veel geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de slag om Arnhem heeft de Betuwe een half jaar aan het front gelegen voordat de bevrijding kwam. Vele eenheden hebben gevochten in deze regio voor onze vrijheid, zo ook de Amerikaanse 101e Airborne Divisie en het Engelse 7th Battallion van het Hampshire Regiment. Stichting "Never Forget Them" houdt zich vooral met deze eenheden bezig.

Daarnaast houden zij zich bezig met het verzamelen van kennis over Operatie Market Garden en andere veldslagen. Voor kennis over deze onderwerpen kunt u bij deze stichting terecht. 

Zettense opslag units vindt het erg belangrijk dat de verhalen over en de gezichten achter de Tweede Wereldoorlog worden doorgeven aan de generaties die ons zullen volgen. Wij steunen hen in hun onderzoek. Mocht u dit thema ook aangrijpen of meer willen weten over Stichting "Never Forget Them" kijk dan even op hun website